Kalendarium 2017

Termin i godziny trwania Targów 

16-17.05.2017 w godz. 10.00 – 17.00 
18.05.2017 w godz. 10.00 – 15.00 

Termin i godziny pracy Biura Targowego 

11.05-14.05.2017 w godz.  8.00 – 21.00
W dniu 15.05.2017 w godz. 8.00 – 20.00 

W czasie trwania Targów (16-18.05.2017) w godz. 10.00 – 17.00 

Termin wpłat

Do 28.02.2017 – zaliczka za udział w targach wynosi  40%
01.03.2017 -  17.04.2017 – zaliczka za udział w targach wynosi  80%
Od  17.04.2017 – zaliczka za udział w targach wynosi  100%
02.05.2017r. -   termin wystawienia końcowych faktur VAT  z terminem płatności  do 12.05.2017

Termin rezygnacji z uczestnictwa

Po 28.02.2017 -  wpłacona przedpłata nie podlega zwrotowi.
Po 14.04.2017 - Wystawca/Zgłaszający zobowiązany jest do uiszczenia całości kosztów udziału w Targach, wynikających ze Zgłoszenia.
Po 21.04.2017 - zmiana rodzaju zabudowy stoiska  spowoduje obciążenie Wystawcy/Zgłaszającego pełnymi kosztami wynikającymi z procesu przygotowania zabudowy.
Do 21.04.2017 –rezygnacja z zabudowy wykonywanej przez Organizatora odbywa się na podstawie pisemnego oświadczenia i nie pociąga za sobą konsekwencji finansowych.

Termin organizacji ekspozycji

11.04.2017 - przesłanie  do Biura Targów projektu stoiska
11.04.2017 - przesłanie  informacji o eksponatów wielkogabarytowych
14.04.2017 – termin przysyłania wpisów do katalogów oraz reklam do druku
15.05.2017 – zamówienie elementów wyposażenia lub usług  skutkuje zwiększeniem  cen  o 50%
Do 21.04.2017- przyjmowane są  zmiany w zakresie usług i wyposażenia

Termin montażu i demontażu

11.05-14.05.2017 – montaż stoisk  8.00 – 21.00
15.05.2017 – prace wykończeniowe (z wyłączeniem malowania, szlifowania i wiercenia itp.) do 19.00
18.05.2017 -  demontaż  stoiska 16.00-21.00
19.05.2017 -  demontaż  stoiska  8.00-21.00

Termin zamówień na zaproszenia

24.03.2017 -  termin składania na dodatkowe zaproszenia

Termin składania zamówienia na reklamę

24.03.2017 -  termin składania zamówienia na odpłatną reklamę w katalogu targowym

Terminy porządkowe

15.05.2017 - do godz. 16.00 Wystawca zobowiązany jest do ostatecznego usunięcia ze stoiska oraz ciągów komunikacyjnych sąsiadujących z nim opakowań eksponatów.
15.05 – 17.05.2017 – odbywa się sprzątnie w godzinach wieczornych i nocnych( nie dotyczy pomieszczeń i domków na terenie zewnętrznym).

Terminy składania reklamacji i roszczeń

15.05.2017 -  reklamacje dotyczące przygotowania stoisk, w tym ich lokalizacji i rozmiarów, powierzchni wystawienniczej Pozostałe reklamacje i roszczenia dotyczące uczestnictwa w Targach należy składać w dniach trwania Targów, a gdy nie było to możliwe z przyczyn niezależnych od Wystawcy w terminie 14 dni od dnia zakończenia Targów. Reklamacje i roszczenia zgłoszone w terminie późniejszym nie będą uwzględniane

 

Start Targów

Rozpoczęcie wystawy 16.05.2017 10:00

Organizator

Izba Godpodarcza
"Wodociągi Polskie"
ul. Jana Kasprowicza 2
85-073 Bydgoszcz

Nip: 554 03 12 444
Regon: 090581633
Krs: 0000006623