Zakres tematyczny Targów

Targi WOD-KAN są wystawą organizowaną z myślą o potrzebach gmin i ciągle rozwijającej się branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Tu ścierają się idee i praktyczne rozwiązania. Konferencjom towarzyszą dyskusje, spotkania biznesowe i towarzyskie. To ważne wydarzenie w życiu branży i przedsiębiorstw, których działalność odpowiada na zapotrzebowania sektora wodociągowo-kanalizacyjnego. Na Targach prezentowane są m.in.:

 1. Systemy i urządzenia służące uzdatnianiu wody.

 2. Systemy i urządzenia służące do oczyszczania ścieków.

 3. Urządzenia pomiarowe stacji, technika pomiarów, regulacji i analiz.

 4. Maszyny i urządzenia służące do budowy, naprawy i utrzymania sieci wod-kan.

 5. Pompy, mieszadła, armatura.

 6. Regeneracja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz studni glębinowych.  

 7. Rury, studnie i kształtki do budowy sieci wod-kan.

 8. Pojazdy specjalistyczne.

 9. Sprzęt zabezpieczający oraz ratowniczy.

 10. Programy komputerowe dla firm wod-kan w zakresie zarządzania ekonomicznego i infrastrukturą techniczną.

 11. Działalność wydawnicza, szkoleniowa i consultingowa.

 12. Działalność pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Start Targów

Rozpoczęcie wystawy 16.05.2017 10:00

Organizator

Izba Godpodarcza
"Wodociągi Polskie"
ul. Jana Kasprowicza 2
85-073 Bydgoszcz

Nip: 554 03 12 444
Regon: 090581633
Krs: 0000006623